SERVEIS DEL CENTRE DE DIA JANUS: 1. Servei d'Infermería

 2. Fisioteràpia

 3. Programes d'acolliment i convivència

 4. Servei de menjador

 5. Higiene personal assistida

 6. Hidratacions

 7. Readaptació funcional i social

 8. Dinamització sociocultural, tallers ocupacionals i activitats de lleure

 9. Estimulació cognitiva (taller de memòria, orientació, llenguatge, praxis, càlcul...)

 10. Tallers de mobilitat i expressió corporal

 11. Atenció personal a les AVD (Activitats de la Vida Diària)

 12. Tallers ocupacionals i recreatius

 13. Assistència psicològica, familiar i social

 14. Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut

/

SEGUEIXNOS A FACEBOOK, CENTRE DE DIA JANUS ESTÁ AMB TU.

DIRECCIÓ: PLAÇA FONT I CUSSO  ||  TELÉFON: 93 4640 554